Sim lặp

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703224343   1,500,000 28 Mobifone Mua sim
2 0961667070   2,200,000 42 Viettel Mua sim
3 078.999.1313   2,900,000 50 Mobifone Mua sim
4 070.333.7474   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
5 0789.91.5656   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
6 0799.98.92.92   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
7 0789.92.6161   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
8 0767.88.81.81   2,700,000 54 Mobifone Mua sim
9 0789.91.6060   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
10 078.333.0404   1,700,000 32 Mobifone Mua sim
11 0793.45.75.75   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
12 0767.20.3232   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
13 0797334949   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
14 0971.26.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
15 0783.45.05.05   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
16 0981775050   2,200,000 42 Viettel Mua sim
17 078.999.7171   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
18 0797.37.35.35   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
19 0981.15.8080   2,900,000 40 Viettel Mua sim
20 0703.26.5858   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
21 0704455959   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
22 0789.89.4848   2,900,000 65 Mobifone Mua sim
23 0961.83.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
24 0797.37.9292   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
25 0783.68.0404   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
26 0783229090   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
27 078.666.5050   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
28 0971.35.0202   1,600,000 29 Viettel Mua sim
29 0783.68.9595   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
30 0798.18.2929   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
31 0783.45.7676   1,700,000 53 Mobifone Mua sim
32 079.444.6060   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
33 0961.44.2727   1,700,000 42 Viettel Mua sim
34 089.887.6262   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
35 0799.97.92.92   2,900,000 63 Mobifone Mua sim
36 0703.23.5858   2,900,000 41 Mobifone Mua sim
37 0708339090   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
38 0798.83.84.84   2,100,000 59 Mobifone Mua sim
39 0786.67.97.97   1,700,000 66 Mobifone Mua sim
40 0792336767   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
41 0789.92.1616   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
42 0789.89.3434   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
43 0898.87.2424   800,000 52 Mobifone Mua sim
44 0789.86.84.84   2,100,000 62 Mobifone Mua sim
45 0799988787   2,500,000 72 Mobifone Mua sim
46 0961.83.0606   1,700,000 39 Viettel Mua sim
47 0764226969   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
48 0797.17.2828   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
49 0708335858   2,100,000 47 Mobifone Mua sim
50 096.111.4040   4,000,000 26 Viettel Mua sim