Sim Kép 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 089.887.6644 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0898.87.3399 5.800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0898.87.0022 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0898.87.9944 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0898.87.4499 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
6 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0898.87.4455 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
8 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0898.87.2277 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
10 09.7117.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0898.87.0011 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0898.87.4422 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
14 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0898.87.6600 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 09.8118.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0898.87.3311 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
19 09.7117.8822 5.200.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 09.8787.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 0898.87.1100 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
23 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 097.115.6655 4.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 098.979.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
28 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
29 0898.87.5500 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
33 0898.87.2244 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
38 089.887.5511 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0898.87.0033 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0898.87.2200 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0898.87.0044 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 089.887.5599 1.800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0898.87.3355 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
44 09.6116.2277 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
45 0898.87.0077 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0898.87.3344 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0898.87.3322 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0898.87.2211 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
50 09.8118.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
51 0898.87.4433 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
52 09.7171.6611 7.900.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
53 0898.87.3300 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
54 089.887.5544 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
55 089.887.4400 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
57 0939.88.3388 128.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0984.88.99.88 125.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.31.7799 20.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
60 0903.22.2299 139.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua