Sim Kép 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0369.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0397.997799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
3 0368.997799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 033.55555.99 75.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0366.99.77.99 59.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 0336.33.6633 60.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0392.997799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
8 0398.997799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0396.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 03.555555.22 50.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 0363.777788 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0398.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
13 036.88888.99 99.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0364.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0383.83.3388 60.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
16 0363.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0365.777799 81.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua