Sim Kép 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0384.777799 68.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0372.777799 68.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
3 0362.777799 68.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0395.777799 68.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 03777777.22 79.200.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 0396.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0336.33.6633 57.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
8 0398.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0397.997799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 0363.777788 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 0392.997799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0363.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
13 0368.997799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 036.88888.99 91.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0369.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
16 0383.83.3388 57.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0364.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0365.777799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
19 0366.99.77.99 99.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 033.55555.99 60.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0398.997799 81.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua