Sim giá 500k - 1 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0704.45.3737   650,000 40 Mobifone Mua sim
2 089.887.6655   750,000 62 Mobifone Mua sim
3 0764.52.6776   650,000 50 Mobifone Mua sim
4 0784.33.3003   650,000 31 Mobifone Mua sim
5 0898.87.2121   800,000 46 Mobifone Mua sim
6 089.887.6446   750,000 60 Mobifone Mua sim
7 089.887.3773   750,000 60 Mobifone Mua sim
8 0898.87.1881   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
9 0898.87.1100   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 0703.27.5588   650,000 45 Mobifone Mua sim
11 0792.666.422   650,000 44 Mobifone Mua sim
12 0708.64.7997   650,000 57 Mobifone Mua sim
13 0798.18.4488   650,000 57 Mobifone Mua sim
14 089.887.7070   750,000 54 Mobifone Mua sim
15 0798.58.3344   1,000,000 51 Mobifone Mua sim
16 0792.666.922   650,000 49 Mobifone Mua sim
17 0898.87.0220   800,000 44 Mobifone Mua sim
18 0784.11.1331   1,000,000 29 Mobifone Mua sim
19 0783.53.5511   650,000 38 Mobifone Mua sim
20 0708.64.5566   650,000 47 Mobifone Mua sim
21 089.887.4664   750,000 60 Mobifone Mua sim
22 089.887.4422   750,000 52 Mobifone Mua sim
23 0783.57.7700   650,000 44 Mobifone Mua sim
24 070.333.4664   650,000 36 Mobifone Mua sim
25 0769.619.613   650,000 48 Mobifone Mua sim
26 0703.23.6677   650,000 41 Mobifone Mua sim
27 089.887.3553   750,000 56 Mobifone Mua sim
28 0703.11.44.00   1,000,000 20 Mobifone Mua sim
29 0703.27.6969   900,000 49 Mobifone Mua sim
30 0898.86.9944   1,000,000 65 Mobifone Mua sim
31 0707.74.1199   650,000 45 Mobifone Mua sim
32 0703.32.6677   650,000 41 Mobifone Mua sim
33 0784.58.8811   650,000 50 Mobifone Mua sim
34 0703.17.01.23   650,000 24 Mobifone Mua sim
35 0898.87.1551   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
36 0898.87.2020   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
37 0708.65.8787   650,000 56 Mobifone Mua sim
38 0765.47.5500   650,000 39 Mobifone Mua sim
39 089.887.4455   750,000 58 Mobifone Mua sim
40 0792.666.322   650,000 43 Mobifone Mua sim
41 0792.666.500   650,000 41 Mobifone Mua sim
42 0792.666.011   650,000 38 Mobifone Mua sim
43 0792.666.177   650,000 51 Mobifone Mua sim
44 0798.18.4466   650,000 53 Mobifone Mua sim
45 089.887.7557   750,000 64 Mobifone Mua sim
46 0898.87.0011   800,000 42 Mobifone Mua sim
47 070.333.4774   650,000 38 Mobifone Mua sim
48 0898.87.2442   800,000 52 Mobifone Mua sim
49 0708.64.5577   650,000 49 Mobifone Mua sim
50 089.887.4242   750,000 52 Mobifone Mua sim