Sim giá 500k - 1 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0783.53.7700   800,000 40 Mobifone Mua sim
2 0792.666.755   800,000 53 Mobifone Mua sim
3 089.887.5557   800,000 62 Mobifone Mua sim
4 0708.32.7676   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
5 0708.65.0077   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
6 0703.27.11.00   800,000 21 Mobifone Mua sim
7 0792.666.200   800,000 38 Mobifone Mua sim
8 089.887.6622   800,000 56 Mobifone Mua sim
9 0703.32.7676   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
10 0704.45.7997   800,000 52 Mobifone Mua sim
11 0703.227.111   1,000,000 24 Mobifone Mua sim
12 0703.97.5599   800,000 54 Mobifone Mua sim
13 0703.27.5588   800,000 45 Mobifone Mua sim
14 0708.32.0909   1,000,000 38 Mobifone Mua sim
15 089.887.4884   800,000 64 Mobifone Mua sim
16 0797.39.3773   1,000,000 55 Mobifone Mua sim
17 0703.16.7272   1,000,000 35 Mobifone Mua sim
18 0792.666.233   800,000 44 Mobifone Mua sim
19 0703.17.5858   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
20 0704.45.3737   800,000 40 Mobifone Mua sim
21 0703.22.04.44   800,000 26 Mobifone Mua sim
22 0784.58.5599   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
23 0708.92.3377   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
24 0793.45.0880   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
25 0792.666.855   800,000 54 Mobifone Mua sim
26 089.887.4646   800,000 60 Mobifone Mua sim
27 0898.86.9944   1,000,000 65 Mobifone Mua sim
28 0703.02.2662   800,000 28 Mobifone Mua sim
29 0778.64.6699   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
30 0764.07.7447   800,000 46 Mobifone Mua sim
31 0792.666.744   800,000 51 Mobifone Mua sim
32 0765.82.0770   800,000 42 Mobifone Mua sim
33 0898.87.2772   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
34 0708.32.1717   1,000,000 36 Mobifone Mua sim
35 0708311818   1,000,000 37 Mobifone Mua sim
36 0708.31.00.99   800,000 37 Mobifone Mua sim
37 0898.87.2442   800,000 52 Mobifone Mua sim
38 0703.32.1010   1,000,000 17 Mobifone Mua sim
39 0898.87.0011   800,000 42 Mobifone Mua sim
40 0792.666.355   800,000 49 Mobifone Mua sim
41 089.887.4848   800,000 64 Mobifone Mua sim
42 078.666.0440   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
43 0784.11.1881   1,000,000 39 Mobifone Mua sim
44 0898.87.2200   800,000 44 Mobifone Mua sim
45 0797.39.7557   1,000,000 59 Mobifone Mua sim
46 0783.53.5500   800,000 36 Mobifone Mua sim
47 0783.229.322   800,000 38 Mobifone Mua sim
48 0703.17.16.16   1,000,000 32 Mobifone Mua sim
49 089.887.6644   800,000 60 Mobifone Mua sim
50 0708.31.6677   800,000 45 Mobifone Mua sim