Sim giá từ 3 triệu - 5 triệu

Mua Online Sim số đẹp giá từ 3.000.000 - 5.000.000 Viettel, Mobi, Vina tại simgiagoc.com, Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi nhận sim.

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 082.999.4078 3.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0853.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0856.13.49.53 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0852.13.49.53 3.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 081.4444.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0901.83.4078 4.209.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 090.68.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0901.49.4953 3.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 09.08.03.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0707.99.4078 4.950.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 07.078.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0932.00.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0795.15.4078 3.180.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0816.13.49.53 4.490.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 03.2992.4078 4.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0862.33.4078 3.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 084.999.4078 4.940.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 086.79.04953 3.900.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 0985.19.4078 4.640.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 097.12.04953 3.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
44 0888.15.49.53 4.740.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 096.67.04953 3.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0931.484.078 3.180.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 098.37.04953 3.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0919.064.078 3.180.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0767.674.078 3.180.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0825.13.49.53 4.490.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0824.77.4953 4.490.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0931.78.4953 4.490.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0865.77.4078 4.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 093.557.4078 3.040.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0912.954.078 3.990.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0902.66.4078 4.080.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0927.174.078 4.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 032.666.4078 4.040.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0866.12.4078 3.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 081.222.4953 4.490.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua