Sim giá từ 3 triệu - 5 triệu

Mua Online Sim số đẹp giá từ 3.000.000 - 5.000.000 Viettel, Mobi, Vina tại simgiagoc.com, Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi nhận sim.

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 096.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 097.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0907.6.5.1991 4.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0939.13.1112 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0901.05.05.93 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0931.06.08.09 3.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0901.03.03.87 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0931.05.05.88 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0901.01.06.95 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0901.06.06.98 3.990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0931.02.02.09 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0939.7.2.1998 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0909.05.02.84 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0939.01.02.98 3.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0939.01.1997 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0939.01.02.86 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0932.8.6.1980 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0901.01.05.81 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0901.01.10.95 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0901.01.07.91 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0907.22.10.10 3.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0939.6.5.1997 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0939.07.07.98 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0939.04.1991 4.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0931.08.08.81 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0939.9.6.1990 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0901.07.07.91 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0909.05.07.80 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0939.03.2010 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0901.05.05.97 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0907.07.08.92 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0939.01.01.95 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0931.04.1188 4.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0939.7.2.1997 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0901.08.04.08 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0939.07.09.92 3.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0939.08.08.95 3.990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0939.5.5.2008 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0907.03.03.95 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0901.07.07.92 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0901.07.07.85 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0907.10.10.95 4.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0909.14.11.93 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0931.09.09.98 4.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0982.57.1981 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0964.12.1982 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0986.46.1981 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0978.91.1984 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0971.64.2001 4.640.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0972.90.1981 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0988.22.05.79 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0967.66.1974 3.280.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0971.04.2003 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0967.73.2012 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0973.92.1980 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0985.45.1983 3.280.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0973.80.1981 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0965.88.2017 4.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua