Sim giá từ 3 triệu - 5 triệu

Mua Online Sim số đẹp giá từ 3.000.000 - 5.000.000 Viettel, Mobi, Vina tại simgiagoc.com, Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi nhận sim.

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 0961.05.5050 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 09.6116.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 096.115.85.85 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0981.78.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0971.20.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0931.17.19.19 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0971.45.85.85 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0909.97.0202 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0932.73.18.18 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0971.33.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0902.59.18.18 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0907.90.67.67 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0901.89.47.47 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0961.45.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0909.89.0404 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0901.84.26.26 3.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
31 098.114.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 09.01.10.17.17 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
33 098.117.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0909.48.0202 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0931.13.14.14 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0906.95.94.94 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
37 096.115.29.29 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0901.83.37.37 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0961.44.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0901.83.47.47 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0902.86.06.06 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0934.19.56.56 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0906.64.59.59 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 097.113.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 098.112.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0901.83.19.19 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0907.51.69.69 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0902.63.37.37 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0961.77.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 097.116.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 097.115.29.29 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 096.115.95.95 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 09.71.79.95.95 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0901.83.0909 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0938.73.63.63 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0902.64.28.28 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0901.85.47.47 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0971.39.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 097.118.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 09.0110.48.48 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua