Sim giá từ 3 triệu - 5 triệu

Mua Online Sim số đẹp giá từ 3.000.000 - 5.000.000 Viettel, Mobi, Vina tại simgiagoc.com, Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi nhận sim.

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 09.6116.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0961.05.5050 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0901.85.47.47 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0961.45.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0901.84.19.19 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0971.33.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0971.78.29.29 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0906.74.18.18 3.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0961.49.29.29 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0901.80.59.59 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0961.25.29.29 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0961.77.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0931.13.14.14 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0902.59.18.18 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0909.85.0303 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0971.45.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0933.79.49.49 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
32 09.01.10.17.17 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0902.73.58.58 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0961.63.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0931.16.15.15 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0932.63.61.61 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
37 097.113.29.29 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 093.114.69.69 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0971.45.85.85 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0971.44.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 098.444.25.25 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0937.63.61.61 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0909.93.0202 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0961.77.85.85 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0934.07.69.69 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0909.74.0303 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0907.90.67.67 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
48 096.117.85.85 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 097.119.95.95 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 098.444.17.17 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0901.19.15.15 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0909.98.0202 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0938.55.37.37 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0938.01.69.69 4.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0981.78.95.95 3.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0909.97.0202 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0961.67.95.95 3.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0901.89.08.08 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0906.91.58.58 3.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
60 096.119.95.95 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua