Sim giá 10 - 50 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0765.55.65.65   11,600,000 50 Mobifone Mua sim
2 0703338883   15,800,000 43 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.13   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
4 07.68.68.68.31   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
5 0898.878.999   30,000,000 75 Mobifone Mua sim
6 0768686883   11,000,000 60 Mobifone Mua sim
7 0798.885.558   11,600,000 63 Mobifone Mua sim
8 0798.83.83.88   12,700,000 62 Mobifone Mua sim
9 07.68.68.68.35   12,700,000 57 Mobifone Mua sim
10 0797792468   13,700,000 59 Mobifone Mua sim
11 07.89.89.89.12   11,000,000 61 Mobifone Mua sim
12 0703113579   15,800,000 36 Mobifone Mua sim
13 07.68.68.68.23   12,700,000 54 Mobifone Mua sim
14 07.68.68.68.12   12,700,000 52 Mobifone Mua sim
15 0767.676.772   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
16 07.68.68.68.25   12,700,000 56 Mobifone Mua sim
17 079.888.999.1   16,900,000 68 Mobifone Mua sim
18 07.68.68.68.51   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
19 07.68.68.68.37   11,000,000 59 Mobifone Mua sim
20 07.67.67.67.12   11,000,000 49 Mobifone Mua sim
21 0792.55.88.66   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
22 0765676886   11,000,000 59 Mobifone Mua sim
23 0786.665.111   29,600,000 41 Mobifone Mua sim
24 0797898866   11,600,000 68 Mobifone Mua sim
25 0703.97.97.79   12,700,000 58 Mobifone Mua sim
26 0911.059.059   33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
27 07.68.68.68.16   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
28 07.68.68.68.21   11,000,000 52 Mobifone Mua sim
29 0793.88.38.38   16,900,000 57 Mobifone Mua sim
30 0703.11.88.66   12,700,000 40 Mobifone Mua sim
31 0793.79.7799   15,800,000 67 Mobifone Mua sim
32 07.68.68.68.15   12,700,000 55 Mobifone Mua sim
33 0789.996.555   12,700,000 63 Mobifone Mua sim
34 0703.339.993   21,100,000 46 Mobifone Mua sim
35 07.68.68.68.04   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
36 0794.44.24.44   11,000,000 42 Mobifone Mua sim
37 0768683368   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
38 07.69.69.69.04   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
39 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
40 07.68.68.68.34   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
41 0785.85.85.55   12,700,000 56 Mobifone Mua sim
42 07.67.67.67.04   11,000,000 50 Mobifone Mua sim
43 079.888.999.5   12,700,000 72 Mobifone Mua sim
44 07.69.69.69.87   12,700,000 67 Mobifone Mua sim
45 07.67.67.67.13   11,000,000 50 Mobifone Mua sim
46 0793.45.65.55   15,800,000 49 Mobifone Mua sim
47 0971.11.31.31   10,900,000 27 Viettel Mua sim
48 07.68.68.68.26   11,000,000 57 Mobifone Mua sim
49 07.67.67.67.23   11,000,000 51 Mobifone Mua sim
50 0797.79.19.79   15,800,000 65 Mobifone Mua sim