Sim dưới 500k

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0906.306.459   490,000 42 Mobifone Mua sim
2 0996.414.292   490,000 46 Gmobile Mua sim
3 0829282386   493,000 48 Vinaphone Mua sim
4 0813.247.008   493,000 33 Vinaphone Mua sim
5 0868.577.190   490,000 51 Viettel Mua sim
6 0396.055.987   455,000 52 Viettel Mua sim
7 0818.865.479   490,000 56 Vinaphone Mua sim
8 036463.8.6.81   476,000 45 Viettel Mua sim
9 0909.59.3404   490,000 43 Mobifone Mua sim
10 0906.341.720   490,000 32 Mobifone Mua sim
11 0994.858.662   490,000 57 Gmobile Mua sim
12 0814.765.429   490,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0867.525.722   489,000 44 Viettel Mua sim
14 0938.674.315   489,000 46 Mobifone Mua sim
15 0818.014.656   493,000 39 Vinaphone Mua sim
16 0906.734.081   490,000 38 Mobifone Mua sim
17 0944.11.7619   476,000 42 Vinaphone Mua sim
18 0906.874.372   490,000 46 Mobifone Mua sim
19 0903.197.360   490,000 38 Mobifone Mua sim
20 0994.85.9195   490,000 59 Gmobile Mua sim
21 0773.002.557   490,000 36 Mobifone Mua sim
22 0888.310.824   476,000 42 Vinaphone Mua sim
23 0963.749.846   476,000 56 Viettel Mua sim
24 0909.502.874   490,000 44 Mobifone Mua sim
25 0868.577.150   490,000 47 Viettel Mua sim
26 0933.44.9081   490,000 41 Mobifone Mua sim
27 0996.240.568   490,000 49 Gmobile Mua sim
28 0941.88.64.77   490,000 54 Vinaphone Mua sim
29 0906.710.342   490,000 32 Mobifone Mua sim
30 0941.22.87.11   490,000 35 Vinaphone Mua sim
31 0941886.010   490,000 37 Vinaphone Mua sim
32 0907707.364   490,000 43 Mobifone Mua sim
33 0815.221.410   490,000 24 Vinaphone Mua sim
34 0906.704.611   490,000 34 Mobifone Mua sim
35 0868.902.093   490,000 45 Viettel Mua sim
36 0906.341.243   490,000 32 Mobifone Mua sim
37 0916.166.394   476,000 45 Vinaphone Mua sim
38 0933.59.20.22   490,000 35 Mobifone Mua sim
39 0909.504.916   490,000 43 Mobifone Mua sim
40 0917.206.922   490,000 38 Vinaphone Mua sim
41 0774.968.239   490,000 55 Mobifone Mua sim
42 0906.749.391   490,000 48 Mobifone Mua sim
43 0888.374.895   476,000 60 Vinaphone Mua sim
44 0812.064.498   490,000 42 Vinaphone Mua sim
45 094666.0534   490,000 43 Vinaphone Mua sim
46 0816.551.921   490,000 38 Vinaphone Mua sim
47 0817.282.317   490,000 39 Vinaphone Mua sim
48 0906.814.342   490,000 37 Mobifone Mua sim
49 0916.458.580   476,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0816.105.272   490,000 32 Vinaphone Mua sim