Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.88.8558 228.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
2 0888.88.8008 196.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0788.88.8998 180.350.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0969.98.98.89 150.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
5 091.8888998 134.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0968.99.9889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
7 0989.389.889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
8 0989.669.889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
9 0889.89.9889 128.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 08998.88998 119.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0899.89.8998 119.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0899.899.889 118.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0988.38.9889 105.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
14 0888.89.89.98 99.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0789.789.889 99.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
16 086.9999889 99.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
17 03.9889.8998 90.100.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
18 0979.686.996 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
19 09.77777.887 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
20 0981.89.98.89 86.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
21 0869.69.96.69 84.600.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
22 0988.71.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
23 0985.72.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
24 0966.98.89.98 82.400.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
25 0968.89.89.98 80.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
26 0899.98.9889 80.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0969.866.996 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
28 098.9999.229 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
29 0988.69.9669 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
30 0333.30.3003 74.300.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
31 08.6886.9889 72.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
32 0933.99.9889 71.200.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0889.779.889 69.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 090.6999669 69.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0979.689889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
36 09.8228.9889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
37 07.89.89.89.98 67.300.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0911.999.119 65.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 09.8668.3883 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
40 09.8118.8228 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
41 0789.99.9889 63.300.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0828.888008 62.900.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0935.98.89.98 62.700.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
44 09.33666336 62.400.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0868.999.889 62.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
46 093.37.37.337 60.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
47 097.969.9669 59.800.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
48 0913.33.3113 59.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0333.36.6336 57.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
50 0939.69.9669 57.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
51 088.69.69.669 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0916.98.98.89 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0989.93.39.93 55.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
54 088888.6556 54.800.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0829.88.8998 53.900.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0971.999889 53.800.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
57 0988.589.889 52.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
58 0798.89.8998 52.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0819.989889 51.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 03.9559.5995 50.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua