Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0333.30.3003 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
2 09.8118.8228 64.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
3 09.8668.3883 64.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
4 0989.99.9229 78.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
5 0981.89.98.89 81.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
6 0988.589.889 52.900.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
7 0971.999.889 54.700.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
8 086.9999889 98.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
9 0989.93.39.93 54.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
10 0966.98.89.98 78.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
11 0969.866.996 78.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
12 0333.36.6336 56.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
13 0979.69.96.69 69.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
14 09.8228.9889 67.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
15 0869.69.96.69 81.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
16 03.9889.8998 86.800.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
17 0979.689889 67.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
18 0988.69.9669 78.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
19 08.6886.9889 77.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
20 0868.999.889 61.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua