Sim đối

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.119.911   5,800,000 32 Mobifone Mua sim
2 0783.229.922   5,800,000 44 Mobifone Mua sim
3 0794.441.144   4,000,000 38 Mobifone Mua sim
4 0783.337.733   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
5 0797.334.433   3,500,000 43 Mobifone Mua sim
6 0703.117.711   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
7 0792.223.322   6,100,000 32 Mobifone Mua sim
8 0792.336.633   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
9 0794.443.344   4,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 0783.223.322   4,600,000 32 Mobifone Mua sim
11 0797.771.177   7,700,000 53 Mobifone Mua sim
12 0703.225.522   5,800,000 28 Mobifone Mua sim
13 0703.118.811   5,800,000 30 Mobifone Mua sim
14 0783.335.533   6,600,000 40 Mobifone Mua sim
15 0794.448.844   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
16 0783.334.433   4,000,000 38 Mobifone Mua sim
17 0783.227.722   2,300,000 40 Mobifone Mua sim
18 0783.225.522   4,600,000 36 Mobifone Mua sim
19 0784.336.633   4,600,000 43 Mobifone Mua sim
20 0784.115.511   2,300,000 33 Mobifone Mua sim
21 0764.009.900   4,600,000 35 Mobifone Mua sim
22 0794.446.644   4,000,000 48 Mobifone Mua sim
23 0794.442.244   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
24 0703.226.622   6,600,000 30 Mobifone Mua sim
25 0764.338.833   6,600,000 45 Mobifone Mua sim
26 0794.445.544   4,000,000 46 Mobifone Mua sim
27 0703.223.322   5,200,000 24 Mobifone Mua sim
28 0764.228.822   4,000,000 41 Mobifone Mua sim
29 0708.337.733   3,800,000 41 Mobifone Mua sim
30 0784.337.733   3,500,000 45 Mobifone Mua sim
31 0703.229.922   6,100,000 36 Mobifone Mua sim
32 0783.224.422   2,300,000 34 Mobifone Mua sim
33 0703.228.822   5,800,000 34 Mobifone Mua sim
34 0783.228.822   6,600,000 42 Mobifone Mua sim
35 0765.559.955   8,800,000 56 Mobifone Mua sim
36 0703.114.411   2,300,000 22 Mobifone Mua sim
37 0703.334.433   4,600,000 30 Mobifone Mua sim
38 0708.330.033   4,600,000 27 Mobifone Mua sim
39 0764.336.633   6,600,000 41 Mobifone Mua sim
40 0783.226.622   6,600,000 38 Mobifone Mua sim
41 0786.776.677   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
42 0703.224.422   2,700,000 26 Mobifone Mua sim
43 0778.116.611   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
44 0795.332.233   2,500,000 37 Mobifone Mua sim
45 0778.113.311   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
46 0778.115.511   2,500,000 36 Mobifone Mua sim
47 0708.763.367   1,550,000 47 Mobifone Mua sim
48 0707.315.513   1,550,000 32 Mobifone Mua sim
49 0786.517.715   1,550,000 47 Mobifone Mua sim
50 0589.065.560   650,000 44 Vietnamobile Mua sim