Sim đầu số cổ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
2 0903566500   1,243,000 34 Mobifone Mua sim
3 0913.600.622   3,525,000 29 Vinaphone Mua sim
4 0903.57.3434   1,243,000 38 Mobifone Mua sim
5 0913.94.96.97   3,525,000 57 Vinaphone Mua sim
6 0913.747.797   3,525,000 54 Vinaphone Mua sim
7 0913252788   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
8 0903.80.99.00   2,075,000 38 Mobifone Mua sim
9 0913.086.199   1,850,000 46 Vinaphone Mua sim
10 0903.574.174   1,243,000 40 Mobifone Mua sim
11 0913678269   2,550,000 51 Vinaphone Mua sim
12 090356.0256   1,550,000 36 Mobifone Mua sim
13 09838.64446   1,250,000 52 Viettel Mua sim
14 0903.91.55.89   2,225,000 49 Mobifone Mua sim
15 0913589007   1,700,000 42 Vinaphone Mua sim
16 0903599511   1,243,000 42 Mobifone Mua sim
17 0913595336   1,700,000 44 Vinaphone Mua sim
18 0903592244   1,243,000 38 Mobifone Mua sim
19 0903.76.1236   1,250,000 37 Mobifone Mua sim
20 0903.58.4040   1,243,000 33 Mobifone Mua sim
21 0903.67.1369   1,475,000 44 Mobifone Mua sim
22 09133.22.119   1,700,000 31 Vinaphone Mua sim
23 0903277992   1,050,000 48 Mobifone Mua sim
24 0903578811   1,243,000 42 Mobifone Mua sim
25 0913939.763   1,700,000 50 Vinaphone Mua sim
26 0913.819.869   3,150,000 54 Vinaphone Mua sim
27 0913.77.17.17   10,900,000 43 Vinaphone Mua sim
28 0913.778.441   1,050,000 44 Vinaphone Mua sim
29 0913.888.474   3,825,000 52 Vinaphone Mua sim
30 0903561967   1,243,000 46 Mobifone Mua sim
31 0983067897   1,700,000 57 Viettel Mua sim
32 0903.846.449   1,250,000 47 Mobifone Mua sim
33 09030.030.89   5,600,000 32 Mobifone Mua sim
34 0913581591   5,304,000 42 Vinaphone Mua sim
35 0913.993.869   1,775,000 57 Vinaphone Mua sim
36 0903.587.581   1,243,000 46 Mobifone Mua sim
37 091357.3866   2,300,000 48 Vinaphone Mua sim
38 09133.22.184   1,475,000 33 Vinaphone Mua sim
39 0913199002   1,550,000 34 Vinaphone Mua sim
40 0903.367.329   1,550,000 42 Mobifone Mua sim
41 0903296869   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
42 0983.5566.73   1,049,000 52 Viettel Mua sim
43 0913501889   2,000,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0913.205.198   2,000,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0913.222.654   1,400,000 34 Vinaphone Mua sim
46 0903.31.94.95   2,225,000 43 Mobifone Mua sim
47 0983.08.2277   1,550,000 46 Viettel Mua sim
48 0913.54.6363   2,453,000 40 Vinaphone Mua sim
49 0913.25.9981   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim