Sim đầu số cổ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
2 0903.03.4774   1,300,000 37 Mobifone Mua sim
3 0903.84.2079   1,250,000 42 Mobifone Mua sim
4 0903.64.3003   1,250,000 28 Mobifone Mua sim
5 0903.64.9009   1,250,000 40 Mobifone Mua sim
6 0903.099991   15,000,000 49 Mobifone Mua sim
7 0903.72.9449   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
8 0903.344440   4,000,000 31 Mobifone Mua sim
9 0903.04.0330   1,300,000 22 Mobifone Mua sim
10 0903.89.4141   1,450,000 39 Mobifone Mua sim
11 0903.65.4994   1,350,000 49 Mobifone Mua sim
12 0903.77.3443   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
13 0903.888864   10,000,000 54 Mobifone Mua sim
14 0903.85.8448   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
15 0903.81.1001   1,250,000 23 Mobifone Mua sim
16 0903.63.1414   1,650,000 31 Mobifone Mua sim
17 0903.79.2442   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
18 0903.64.5665   1,250,000 44 Mobifone Mua sim
19 0903.72.3366   2,400,000 39 Mobifone Mua sim
20 0903.96.2211   1,150,000 33 Mobifone Mua sim
21 0903.72.1177   1,250,000 37 Mobifone Mua sim
22 0903.83.9494   3,300,000 49 Mobifone Mua sim
23 0903.10.4664   1,250,000 33 Mobifone Mua sim
24 0903.94.5115   1,250,000 37 Mobifone Mua sim
25 0903.68.4994   1,350,000 52 Mobifone Mua sim
26 0903.97.4114   1,250,000 38 Mobifone Mua sim
27 0903.75.7447   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
28 0903.64.8008   1,250,000 38 Mobifone Mua sim
29 0903.84.6116   1,450,000 38 Mobifone Mua sim
30 0903.81.8844   1,150,000 45 Mobifone Mua sim
31 0903.94.1001   1,450,000 27 Mobifone Mua sim
32 0903.777701   7,000,000 41 Mobifone Mua sim
33 0903.94.1551   1,300,000 37 Mobifone Mua sim
34 0903.94.8877   1,150,000 55 Mobifone Mua sim
35 0903.97.4334   1,300,000 42 Mobifone Mua sim
36 0903.97.3443   1,300,000 42 Mobifone Mua sim
37 0903.67.4040   1,200,000 33 Mobifone Mua sim
38 0903.94.3232   1,350,000 35 Mobifone Mua sim
39 0903.68.0440   1,300,000 34 Mobifone Mua sim
40 0903.70.2442   1,300,000 31 Mobifone Mua sim
41 0903.79.0404   1,550,000 36 Mobifone Mua sim
42 0903.89.9449   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
43 0903.94.0202   1,250,000 29 Mobifone Mua sim
44 0903.08.7447   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
45 0903.63.8448   1,200,000 45 Mobifone Mua sim
46 0903.31.3553   1,300,000 32 Mobifone Mua sim
47 0903.777782   7,000,000 50 Mobifone Mua sim
48 0903.51.33.00   1,050,000 24 Mobifone Mua sim
49 0903.95.6611   1,150,000 40 Mobifone Mua sim
50 0903.888850   8,000,000 49 Mobifone Mua sim