Sim đầu số cổ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0983457722   4,200,000 47 Viettel Mua sim
2 0983.50.2020   3,380,000 29 Viettel Mua sim
3 0983.851.328   1,200,000 47 Viettel Mua sim
4 0983.71.6611   1,200,000 42 Viettel Mua sim
5 0983.353.646   900,000 47 Viettel Mua sim
6 0983.741.699   900,000 56 Viettel Mua sim
7 0983.151.747   1,200,000 45 Viettel Mua sim
8 0983.474.393   1,200,000 50 Viettel Mua sim
9 0983.62.1717   2,600,000 44 Viettel Mua sim
10 0983.609.610   900,000 42 Viettel Mua sim
11 0983.73.7700   1,200,000 44 Viettel Mua sim
12 0983.556.773   1,200,000 53 Viettel Mua sim
13 0983.383.494   1,755,000 51 Viettel Mua sim
14 0983.303.717   1,200,000 41 Viettel Mua sim
15 0983.005.224   900,000 33 Viettel Mua sim
16 0983.84.1010   1,755,000 34 Viettel Mua sim
17 0983.828.373   2,025,000 51 Viettel Mua sim
18 0983.959.869   2,600,000 66 Viettel Mua sim
19 0983.101.949   900,000 44 Viettel Mua sim
20 0983.96.1100   1,755,000 37 Viettel Mua sim
21 0983.717.565   1,200,000 51 Viettel Mua sim
22 0983.42.2525   1,200,000 40 Viettel Mua sim
23 0983.19.1962   1,755,000 48 Viettel Mua sim
24 0983.675.605   1,200,000 49 Viettel Mua sim
25 0983.585.606   1,200,000 50 Viettel Mua sim
26 0983.370.372   1,200,000 42 Viettel Mua sim
27 0983.04.6698   1,200,000 53 Viettel Mua sim
28 0983.585.727   1,200,000 54 Viettel Mua sim
29 0983.228.664   900,000 48 Viettel Mua sim
30 0983.49.2244   1,200,000 45 Viettel Mua sim
31 0983.559.440   800,000 47 Viettel Mua sim
32 0983.942.663   1,200,000 50 Viettel Mua sim
33 0983.995.114   900,000 49 Viettel Mua sim
34 0913.413.041   500,000 26 Vinaphone Mua sim
35 0983.51.8484   1,200,000 50 Viettel Mua sim
36 0983.151.323   1,200,000 35 Viettel Mua sim
37 0983.252.717   900,000 44 Viettel Mua sim
38 0983.078.028   1,200,000 45 Viettel Mua sim
39 0983.494.454   1,200,000 50 Viettel Mua sim
40 0983.774447   2,600,000 53 Viettel Mua sim
41 0983.706.708   1,755,000 48 Viettel Mua sim
42 0983.315.317   1,200,000 40 Viettel Mua sim
43 0983.68.36.15   1,200,000 49 Viettel Mua sim
44 0983.544.546   1,200,000 48 Viettel Mua sim
45 0983.1357.94   3,250,000 49 Viettel Mua sim
46 0983.224.110   800,000 30 Viettel Mua sim
47 0983.848.414   1,350,000 49 Viettel Mua sim
48 0983.90.1144   1,200,000 39 Viettel Mua sim
49 0983.54.1962   1,200,000 47 Viettel Mua sim
50 0983.744.299   1,755,000 55 Viettel Mua sim