Sim đầu số cổ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
2 0983.07.54.54   1,350,000 45 Viettel Mua sim
3 0903.91.22.33   2,200,000 32 Mobifone Mua sim
4 0983.4334.08   790,000 42 Viettel Mua sim
5 0983337.565   790,000 49 Viettel Mua sim
6 0983.54.65.54   706,000 49 Viettel Mua sim
7 0903.85.11.77   930,000 41 Mobifone Mua sim
8 0983.86.50.59   706,000 53 Viettel Mua sim
9 0903.67.33.44   1,050,000 39 Mobifone Mua sim
10 09833.474.33   790,000 44 Viettel Mua sim
11 0983.59.88.07   580,000 57 Viettel Mua sim
12 0983.70.3334   790,000 40 Viettel Mua sim
13 0983.99.10.40   706,000 43 Viettel Mua sim
14 0983.24.40.40   1,350,000 34 Viettel Mua sim
15 0983.699.101   664,000 46 Viettel Mua sim
16 0983.68.64.60   860,000 50 Viettel Mua sim
17 0983.13.64.64   1,350,000 44 Viettel Mua sim
18 0983.45.49.40   706,000 46 Viettel Mua sim
19 0913.73.88.63   720,000 48 Vinaphone Mua sim
20 090383.12.12   3,200,000 29 Mobifone Mua sim
21 0903.74.88.99   7,500,000 57 Mobifone Mua sim
22 0983.54.59.55   720,000 53 Viettel Mua sim
23 0983.18.43.43   1,350,000 43 Viettel Mua sim
24 0983.29.42.42   1,350,000 43 Viettel Mua sim
25 090336.00.44   1,363,000 29 Mobifone Mua sim
26 0983.704.304   706,000 38 Viettel Mua sim
27 0903.94.06.06   1,800,000 37 Mobifone Mua sim
28 0903.95.00.22   1,050,000 30 Mobifone Mua sim
29 0983.67.65.63   860,000 53 Viettel Mua sim
30 0983.28.25.22   860,000 41 Viettel Mua sim
31 098335.2248   664,000 44 Viettel Mua sim
32 090336.00.11   1,800,000 23 Mobifone Mua sim
33 0903.84.67.67   2,500,000 50 Mobifone Mua sim
34 0983.54.94.34   706,000 49 Viettel Mua sim
35 0983.34.88.04   580,000 47 Viettel Mua sim
36 0983.28.74.74   1,350,000 52 Viettel Mua sim
37 0983.92.41.41   1,350,000 41 Viettel Mua sim
38 0983.7000.14   706,000 32 Viettel Mua sim
39 0983.97.25.28   664,000 53 Viettel Mua sim
40 0983.54.94.04   706,000 46 Viettel Mua sim
41 0983.35.48.53   580,000 48 Viettel Mua sim
42 0903.75.00.22   930,000 28 Mobifone Mua sim
43 0983.59.78.50   552,000 54 Viettel Mua sim
44 0983.6999.72   1,050,000 62 Viettel Mua sim
45 0983.6999.42   790,000 59 Viettel Mua sim
46 098354.8654   860,000 52 Viettel Mua sim
47 0983.69.6660   1,275,000 53 Viettel Mua sim
48 0983.6996.57   706,000 62 Viettel Mua sim
49 0903.72.11.44   930,000 31 Mobifone Mua sim
50 0983.70.1114   790,000 34 Viettel Mua sim