Sim Đầu Số 0700

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0703.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.6969.0123 3.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0798.68.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0708.92.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0792.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.17.1234 2.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
7 079.222.0123 8.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0703.27.2345 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0765.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0703.26.2345 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0765.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0708.84.1234 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0783.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.868.2345 5.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0783.22.0123 1.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
17 07.9779.0123 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0708.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.884.2345 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.0440.0123 1.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0798.58.0123 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0703.23.0123 1.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0776.79.1234 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0708.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0708.65.0123 2.100.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0765.29.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.868.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0707.78.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0367.281.345 650.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
33 096.59.23456 118.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
34 0969.83.6789 168.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
35 0912.88.3456 63.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0969.345678 888.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
37 08886.23456 95.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 091.58.23456 110.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 09.81.88.3456 79.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
40 0888.12.3456 456.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0917.33.5678 55.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0989.64.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
43 07.9999.3456 79.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
44 09.343.01234 39.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0936.31.6789 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
46 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0988.32.3456 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
48 0901.63.6789 129.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
49 093.76.23456 88.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
50 090.11.56789 599.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
51 090.37.23456 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
52 090.11.01234 50.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0966.17.6789 129.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
54 098.168.6789 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
55 093.166.3456 42.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0913.99.6789 310.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0986.44.6789 139.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
58 0975.01.2345 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
59 098.222.5678 126.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
60 0966.44.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua