Sim Đầu Số 0700

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
10 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
11 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0988.444444 1.130.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0825.777777 548.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0949.777777 1.660.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
27 09.03.555555 2.520.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0919.555.555 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0917.111111 880.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0912.333333 5.100.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0762.444444 189.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0368.000.000 650.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0879.111111 284.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
34 0382.555.555 6.000.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0523.999999 1.650.209.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0354.333333 345.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
38 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0836.555555 846.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0399.777777 700.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0362.111.111 245.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 03.97.888.888 1.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0789.444444 444.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0586.888.888 3.000.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0825.888.888 1.800.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0822.555555 854.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0345.666.666 1.530.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
51 0866.999999 4.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
52 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
53 0326.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
54 0877.999999 3.500.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
55 0329.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
56 0388.777777 630.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
57 0366.888.888 3.300.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
58 0913.555555 3.100.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 024.22.333333 950.000.000 Sim lục quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
60 0943.222222 2.090.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua