Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
11 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
18 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 097.43.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 097.18.44444 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 08.696.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 098.19.22222 310.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 096.47.00000 88.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 097.16.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 086.57.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 09.864.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 08.689.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 03.999.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 098.15.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 086.99.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 096.97.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 096.14.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 098.94.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 098.73.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 097.94.11111 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 096.90.55555 446.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 098.45.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 096.92.00000 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 08.666.33333 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 09.767.00000 145.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 097.44.00000 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 098.37.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 098.34.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 096.22.44444 195.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 096.91.00000 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 09.654.00000 112.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 096.90.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 08.663.00000 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 098.37.44444 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 086.51.55555 256.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 098.14.11111 162.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua