Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
4 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
5 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
8 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0973.444.444 555.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 03.97.888.888 1.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0585.000.000 298.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 0392.999999 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0336.000000 250.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
25 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
26 0399.111111 333.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
27 0911.777777 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0943.222222 2.200.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0837.111111 311.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0917.111111 836.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0977.444444 699.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0933.999999 8.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0886.222.222 885.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0828.777777 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0335.666666 1.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0989.666666 6.270.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0986.444444 660.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
38 0825.777777 548.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0707.444444 705.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0837.888888 1.667.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0362.111.111 268.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
45 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0359.888.888 1.200.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0879.111111 284.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
48 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0868.666666 3.990.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
51 0857.000000 210.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
53 0909.444444 1.410.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
55 0834.666666 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0889.333333 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0941.777.777 1.350.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0399.333333 888.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
59 0382.111.111 295.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
60 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua