Mã MD5 của Sim Đầu Số 0350 : 18bf9585fcf3b90dc9aaee4d3ef692fa