Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 0829.81.9999 120.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 038.44.17777 23.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 0856.00.3333 35.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0707.70.7777 279.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
6 097.5585555 333.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 0963.35.7777 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
8 097.5679999 888.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 0965.50.2222 89.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 0933.47.8888 250.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0916.08.9999 388.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 09.678.15555 168.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 090.7757777 279.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0969.82.3333 145.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0985.93.2222 110.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0902.363333 160.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0989.61.9999 666.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 098.246.5555 199.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0964.12.8888 288.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0909.12.9999 888.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0936.87.2222 79.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0988.62.6666 599.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0969.51.2222 100.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 094.3330000 59.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0987.06.5555 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 09.6789.8888 1.900.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
27 0964.77.6666 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 097.389.6666 339.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 096.678.3333 210.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0935.33.6666 368.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
31 091.3339999 1.799.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0966.57.9999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0938.16.0000 30.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0988.14.5555 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0915.89.5555 199.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0988.69.6666 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0966.02.8888 368.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 092.186.7777 105.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
39 097.2269999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0983.22.5555 310.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0912.86.5555 279.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0916.14.8888 234.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0912.78.3333 155.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0913.44.5555 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0916.84.7777 105.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0962.68.5555 250.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0903.31.9999 468.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0989.20.5555 199.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0909.36.2222 139.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0907.16.1111 55.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0965.69.5555 239.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 0903.47.3333 93.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
53 038.5558888 288.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 0985.90.9999 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 0967.269999 388.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 097.8661111 93.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 097.848.5555 139.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 0909.18.3333 168.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0939.02.8888 333.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0982.91.6666 333.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua