Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0916.99999.5 119.000.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0902.88888.1 88.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0985.88888.4 46.000.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
4 0936.88888.5 99.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0919.88888.9 468.000.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0796.999993 20.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07.88888.125 6.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 07.88888.217 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 07.88888.193 6.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0794.999991 13.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0794.999992 13.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0766.888887 40.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.66666.02 6.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0706.555558 13.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 07.88888.010 12.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 07.88888.306 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 07.88888.097 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 07.88888.901 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.88888.633 18.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.88888.701 4.490.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 07.88888.093 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 07.88888.037 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 07.88888.616 28.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 07.88888.565 28.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 07.88888.488 49.500.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 07.88888.783 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 07.88888.245 3.990.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 07.88888.980 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 07.88888.352 6.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0786.888887 35.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 07.88888.935 6.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 07.88888.753 4.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 07.88888.562 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 07.88888.736 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 07.88888.556 35.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 07.88888.261 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07.88888.700 9.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 07.88888.263 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
39 07.88888.723 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 07.88888.505 18.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 07.88888.320 4.490.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 07.88888.167 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 07.88888.180 6.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 07.88888.363 28.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 07.88888.208 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
46 07.88888.209 6.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 07.88888.404 6.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 070.66666.91 9.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 07.88888.729 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 07.88888.252 12.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
51 07.88888.781 5.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
52 07.88888.192 6.450.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
53 07.88888.021 4.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
54 07.88888.983 12.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
55 07.88888.232 12.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
56 07.88888.969 45.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
57 07.88888.705 4.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
58 07.88888.036 5.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
59 07.88888.100 11.000.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
60 07.88888.750 4.950.000 Sim ngũ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua