Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.222.0303 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0981.16.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 079.222.1100 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.222.0909 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0792.150.111 900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0971.18.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 079.222.111.3 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0971.19.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0783.220.222 1.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0703.110.119 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 07.9222.1000 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0784.11.1001 800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 09.7117.0202 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 079.222.1010 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0703.221.000 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0784.11.1212 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0703.110.118 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0708.31.11.77 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 079.222.0110 1.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 09.8118.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 079.222.1001 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua