Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0703.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0783.22.0123 1.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
3 07.0440.0123 1.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0703.26.2345 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0792.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.27.2345 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0707.78.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0765.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0798.68.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0703.23.0123 1.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0798.58.0123 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0708.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0708.84.1234 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0708.65.0123 2.100.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0708.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.6969.0123 3.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.9779.0123 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0765.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0708.92.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.884.2345 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
24 079.222.0123 8.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0783.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.868.2345 5.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0703.17.1234 2.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0765.29.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.868.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0776.79.1234 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0367.281.345 650.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
33 09.343.01234 39.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0966.17.6789 129.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
35 08886.23456 95.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 091.58.23456 110.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0969.345678 888.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
38 091.4567.789 158.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0911.89.6789 179.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 096.59.23456 118.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
41 0966.44.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
42 0988.00.3456 99.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
43 0936.31.6789 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0969.83.6789 168.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
45 083.23.23456 65.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0901.63.6789 129.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
47 090.799.3456 52.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
48 093.76.23456 88.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0977.11.6789 199.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
50 0912.88.3456 63.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 0968.95.6789 568.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
52 09.789.14567 42.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
53 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0975.01.2345 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
55 0918.55.3456 39.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 094.111.6789 168.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0908.61.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
58 098.168.6789 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
59 09.139.01234 52.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0908.16.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua