Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 07.9999.1113 6.900.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0888.9999.89 259.000.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0988.5555.85 95.000.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
4 0911.9999.89 169.000.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 076.5555.071 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.4444.361 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 076.5555.967 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 077.8888.241 1.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 077.9999.651 1.680.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 076.5555.940 1.480.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.4444.570 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 076.5555.873 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 077.8888.041 1.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 076.4444.749 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 077.8888.732 1.200.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 077.8888.554 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 077.8888.546 1.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 076.5555.087 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.4444.851 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 076.4444.841 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 077.9999.864 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 076.4444.563 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 077.9999.403 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.4444.085 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 076.4444.131 1.350.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 077.9999.528 1.800.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 077.9999.362 1.680.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.4444.657 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 070.4444.715 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 077.9999.301 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 076.5555.384 1.480.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 077.9999.284 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 077.8888.485 1.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 076.5555.280 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 076.5555.797 1.200.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 076.5555.132 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 076.4444.037 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 077.9999.402 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
39 076.5555.792 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 077.9999.487 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 076.5555.021 1.520.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 076.5555.224 1.480.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 077.8888.560 1.280.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 077.8888.737 1.800.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 076.4444.206 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
46 077.8888.716 1.120.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 070.4444.536 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 076.4444.314 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 076.4444.146 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 070.4444.745 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
51 076.5555.014 1.480.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
52 077.8888.202 2.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
53 076.4444.253 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
54 076.4444.256 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
55 077.8888.684 1.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
56 070.4444.245 1.300.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
57 076.5555.112 1.200.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
58 076.5555.429 1.480.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
59 077.9999.457 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
60 076.5555.756 1.600.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua