Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
8 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 097.15.44444 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 098.15.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 098.41.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 098.45.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 096.37.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 097.84.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 097.94.11111 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 098.49.11111 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 097.13.11111 179.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 08.656.22222 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 08.662.11111 82.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 086.57.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 086.87.11111 59.300.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 097.82.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 096.98.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 08.663.11111 82.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 098.46.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 086.97.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 097.93.00000 162.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 086.55.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 09.848.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 098.37.44444 120.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 03.889.88888 666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 097.61.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 08.665.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 08.661.55555 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 098.47.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 098.19.22222 310.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 097.63.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 097.54.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 09.667.00000 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 096.34.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 097.43.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua