Sim Đầu Số 0340

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
6 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
7 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0388.777777 630.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0819.111111 472.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0789.444444 444.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0814.666666 1.560.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0822.555555 854.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0359.888.888 1.200.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
29 0979.777777 5.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0995.777777 1.140.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
31 0336.000000 250.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0919.555.555 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0328.555555 550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
34 0382.777777 550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0368.000.000 650.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0598.999999 1.800.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
38 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
39 0382.555.555 6.000.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0845.888888 1.677.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0988.444444 1.130.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0982.888888 7.270.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
45 0971.222222 812.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
46 09.03.555555 2.520.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0837.111111 311.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0879.111111 284.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
51 0366.000000 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
52 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
53 0348.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
54 0834.666666 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0854.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0762.444444 189.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
58 0941.999999 3.610.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0589.000.000 199.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
60 0978.777777 2.670.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua