Sim Đầu Số 0330

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0765.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0708.65.0123 2.100.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0783.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0798.58.0123 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0792.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0783.22.0123 1.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.884.2345 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 07.0440.0123 1.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0703.26.2345 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0798.68.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0765.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.868.2345 5.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0703.27.2345 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0708.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0708.92.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 079.222.0123 8.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0703.23.0123 1.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0765.29.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0707.78.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.868.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0708.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 07.9779.0123 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0776.79.1234 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
28 07.6969.0123 3.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0703.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0708.84.1234 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0703.17.1234 2.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
32 093.76.23456 88.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0901.63.6789 129.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0936.31.6789 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0988.00.3456 99.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
36 09.139.01234 52.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0966.44.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
38 090.11.01234 50.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
39 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0986.44.6789 139.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
41 098.222.5678 126.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
42 098.3333.789 150.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
43 091.58.23456 110.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 098.999.5678 148.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
45 096.59.23456 118.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
46 09.84.87.6789 105.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
47 0968.95.6789 568.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
48 0911.89.6789 179.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 098.168.6789 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
50 091.4567.789 158.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 090.11.56789 599.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
52 08886.23456 95.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0979.46.6789 123.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
54 0989.64.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
55 0977.11.6789 199.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
56 0888.12.3456 456.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 033.87.56789 110.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
58 09.343.23456 93.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
59 094.111.6789 168.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 09.789.14567 42.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua