Sim Đầu Số 0330

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
18 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
25 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 096.45.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 098.34.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 086.59.00000 64.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 097.42.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 08.667.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 086.80.88888 500.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 096.23.00000 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 097.14.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 086.99.11111 145.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 098.73.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 086.80.33333 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 086.55.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 098.37.44444 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 097.54.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 08.665.99999 520.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 086.58.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 08.669.11111 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 08.664.55555 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 086.52.55555 279.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 096.19.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 096.51.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 097.63.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 086.85.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 08.669.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 098.41.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 08.660.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 03.999.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 097.43.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 08.689.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 097.61.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 09.767.00000 145.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 09.662.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 086.98.11111 88.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua