Sim Đầu Số 0330

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
5 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
6 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
8 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0949.777777 1.660.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0973.777777 4.950.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0598.999999 1.800.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
25 0828.777777 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0902.111111 1.250.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0838.444.444 688.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0888.666666 5.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0845.000.000 360.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0993.999999 4.570.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
31 0345.999.999 5.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0939.333333 3.000.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0911.222222 2.000.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0382.555.555 6.000.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0375.888888 895.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
38 0981.555555 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
39 0825.777777 548.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0857.555555 662.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0399.777777 700.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0335.666666 1.100.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0368.000.000 650.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0326.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0989.333333 2.600.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
48 0986.444444 660.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0788.000000 296.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0909.444444 1.410.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0834.666666 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
53 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
54 0912.333333 5.100.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0354.333333 345.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
56 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
57 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
58 0367.111111 255.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
59 0836.555555 846.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0854.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua