Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.83.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0961.21.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 09.8118.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.83.0606 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 09.8787.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 097.123.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0971.36.5151 1.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
19 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.777.373 6.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0961.86.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 096.123.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
28 09.7117.8822 5.200.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
29 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 096.123.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0961.51.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0961.01.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 096.181.0303 2.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 098.123.4040 5.590.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 097.111.3434 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0961.81.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0981.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0961.85.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 097.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
53 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
54 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 097.113.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
57 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
59 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua