Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 07.9999.1113 6.900.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0911.9999.89 169.000.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0988.5555.85 95.000.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
4 0888.9999.89 259.000.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0939.4444.71 2.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0769.3.00005 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0774.8888.05 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0763.9999.32 1.390.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 076.8888.625 1.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0769.3333.89 4.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0704.8888.60 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 07668.33335 1.790.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0775.8.00003 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0896.7.44441 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0704.8.55559 1.290.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.6666.989 18.000.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0765.9.22227 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0782.8888.35 1.590.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.6666.812 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0706.9.00005 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.6666.837 1.290.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0783.7.99995 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0704.8.55556 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0706.7.66662 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0706.5555.08 1.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0799.6.55557 1.290.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0896.7.22225 2.390.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.6666.089 2.290.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0776.5555.69 2.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 089.6666.502 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 076.8888.101 3.890.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0782.8888.20 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0702.8888.71 1.590.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0774.0000.30 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0772.8.55553 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0706.3333.69 2.990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0798.0000.85 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0794.9.88885 1.090.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
39 076.8888.225 4.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0898.0000.76 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0704.8.55553 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0786.9.11113 1.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 070.6666.381 1.290.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 07068.00003 1.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0782.9.66661 1.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0799.6666.06 4.950.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0702.8888.17 1.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0793.9999.56 1.590.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0704.9.11112 1.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 07639.33335 1.390.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
51 07959.88885 1.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0765.9.11117 990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0789.6.33332 1.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
54 070.6666.816 1.690.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0896.7.00004 1.390.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0767.9999.21 1.390.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
57 070.6666.733 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
58 07968.33337 2.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0776.5.66661 1.190.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0788.9999.67 2.490.000 Sim tứ quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua