Sim Đầu Số 0312

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0981.55.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0961.85.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.86.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 09.8118.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0961.85.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0961.83.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.15.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 09.8787.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0981.55.0202 2.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 096.123.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 0961.98.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
27 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0971.51.11.55 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
29 096.123.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0961.01.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 096.123.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 0981.44.1515 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 098.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 0915.77.00.55 7.500.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
39 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0971.16.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
42 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
44 0961.89.7070 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 0971.28.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 09.6116.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
52 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
53 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0981.31.8080 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0961.21.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua