Sim Đầu Số 030

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.0880 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0784.11.1212 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 079.222.0505 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.222.1100 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0971.18.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.222.0909 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.110.118 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.222.1177 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 09.7117.0202 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0971.13.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 07.9222.1000 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0708.31.11.77 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0703.221.000 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0971.19.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 079.222.0111 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 079.222.0404 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0784.11.1001 800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 079.222.1010 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 079.222.1001 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 097.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0792.150.111 900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 09.8118.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 079.222.111.4 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua